Hopp til innholdet

Det kan være vanskelig å avgjøre om man har fått hjernerystelse. Så dersom man er i tvil ta en hvil.

Hjernerystelse oppstår ved at hodet og hjernen utsettes for en akselerasjonskraft eller en brå og hard bevegelse for eksempel ved en sleng eller støt. Støtet kommer gjerne mot hodet, ansiktet eller nakken, men kan også komme mot andre deler av kroppen og gi rystelse av hjernen.

Tidligere retningslinjer krevde at man måtte ha vært bevisstløs eller hatt hukommelsestap for å få diagnosen hjernerystelse. Disse retningslinjene har blitt revidert gjennom nyere forskning. En hjernerystelse kan ha oppstått selv om personen ikke har vært bevisstløs. Alvorlighetsgraden av en hjernerystelse blir ofte undervurdert.

Typiske symptomer for hjernerystelse er hodepine, svimmelhet, kvalme, ustøhet, dårlig balanse, følelse av å se stjerner/lys, øresus og dobbeltsyn. Typiske tegn er dårlig koordinasjon, bevissthetstap, kramper, langsom tale, endret personlighet, unormale følelsesutbrudd, lett å distrahere, kvalme/brekninger, glassaktig/stirrende blikk og forvirring.

På Movon bruker vi standardiserte og de nyeste retningslinjene for å diagnostisere, undersøke og videre behandle hjernerystelse. Behandling består i hovedsak av å regulere aktivitet til riktig nivå.

Bestill time for en vurdering av dine plager