Hopp til innholdet

Hodepine er en vanlig plagsom tilstand som mange mennesker opplever fra tid til annen. Det kan være ulike årsaker til hodepine, og det kan variere i intensitet og varighet. For noen kan hodepinen være en kortvarig og forbigående tilstand, mens for andre kan den være mer langvarig og påvirke dagliglivet negativt.

I noen tilfeller av hodepine bør man oppsøke legehjelp raskt:

Endret hodepinemønster, for eksempel hodepine man ikke har opplevd tidligere, eller gradvis økende hodepine. Nyoppstått hodepine hos personer under 10 år eller over 40 år Høy feber, nakkestivhet og eventuelt lysskyhet. Kramper Personlighetsendring Hodepine når man ligger ned, eller når man våkner om morgenen Hodepine som blir verre ved hoste, nys eller bruk av bukpressen Endret syn, sløret syn eller dobbeltsyn Akutt innsettende hodepine med ekstreme smerter. Nevrologiske symptomer, som for eksempel påvirket kraft, følesans eller styring av armer eller ben. Nedsatt bevissthet Kvalme og oppkast Hodepine som oppstår etter slag mot hodet, for eksempel etter et fall. Vekttap

Det er viktig å få gjort en grundig undersøkelse og kartlegging hvis du er plaget med hodepine over tid, og det finnes flere ulike typer hodepine, inkludert spenningshodepine, migrene, klasehodepine og cervikogen hodepine (hodepine som oppstår fra nakken).

På Movon samarbeider vi alltid tett med fastleger og spesialisthelsetjenesten ved behov for diagnostikk og vurderinger av hodepine som ikke er relatert til muskel- og skjelettsystemet.

I noen tilfeller kan medisiner være nødvendige for å lindre hodepine, men fysikalsk behandling som fysioterapi og kiropraktikk er også godt dokumenterte alternativer for å håndtere hodepine.

Fysioterapi er en helhetlig tilnærming til behandling og rehabilitering av ulike muskel- og skjelettlidelser. Når det gjelder hodepine, kan fysioterapi være nyttig for å redusere smerte og forbedre funksjonen til muskler og ledd som kan være involvert i hodepinen. Behandlingen kan inkludere øvelsesbehandling, tilrettelagt trening og ulike manuelle teknikker som manipulasjon og massasje.

Kiropraktikk er en form for helsetjeneste som også fokuserer på diagnostisering og behandling av muskel- og skjelettlidelser, spesielt relatert til ryggraden. Kiropraktorer bruker mange av de samme tiltakene som fysioterapeuter, og er spesielt godt trent til å utføre leddmanipulasjoner for å gi smertelindring.

For å få mest mulig effektiv behandling er det viktig at riktig diagnose stilles. Derfor er det viktig å få en grundig evaluering og råd fra en kvalifisert fysioterapeut eller kiropraktor.

Retningslinjer fra ulike organisasjoner understreker betydningen av fysioterapi og kiropraktikk som behandlingsalternativer for hodepine. St. Olavs Hospital har et eget kompetansesenter med anbefaling og retningslinjer for forskjellige typer hodepine.

Bestill time for en vurdering av dine plager