Hopp til innholdet

Smittevern på Movon

Movon har åpnet for behandling og rehabilitering hos fysioterapeuter. Vi har utarbeidet strenge smittevernrutiner i tråd med helsedirektoratets veileder, og ber om at alle som besøker senteret følger disse rutinene.

Dersom du er i karantene, hjemmeisolasjon eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du IKKE møte til time. Se bildet under og les mer om karantenebestemmelsene her.

Karantenehus

Vi ber om at du ikke kommer på senteret tidligere enn avtalt tid for å unngå unødvendig mange personer på venterommene. Vi har tre ventesoner, to nede og én oppe, og ber besøkende benytte seg av den sonen som har færrest andre mennesker.

Som følge av virussituasjonen skal det være maks 3 personer samtidig i garderoben, vi har også toaletter i treningssalen. Følg smittevernreglementet nøye også ved toalettbesøk.

Ved ankomst på senteret:

  • Desinfiser hender med håndvask eller sprit
  • Unngå håndhilsing
  • Unngå berøring av gjenstander på senteret så langt det lar seg gjøre. Tørk av med desinfeksjonsmiddel på alle flater som berøres.

Under oppholdet på senteret:

  • Hold to meter avstand til andre på senteret
  • Desinfiser alt utstyr og alle flater du er i kontakt med
  • Hoste og nys skal skje i et papirtørkle, eller i albuen. Vask og/eller sprit hender etterpå.
  • Dersom du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon skal du straks gi beskjed til din behandler, få utdelt en maske, og avslutte behandlingen.