Hopp til innholdet

Bli med på livsstilsprogrammet

BÆREKRAFTIG HELSE

Tema: Overvekt

Vi er klare for å starte livsstilsprogrammet “Bærekraftig helse: Overvekt” og er nå i gang med nye opptak. Vi starter med et første felles møte 2. mars.

Programmet er et samarbeid mellom oss i Movon og poliklinikk for sykelig overvekt ved Helse Stavanger, Stavanger Universitetssykehus. Hver deltaker får et individuelt tilpasset opplegg, som tar høyde for smerter, skader og plager. I tillegg har vi felles treninger og samlinger.

PRIS

Du betaler offentlige fysioterapisatser per konsultasjon med egenandelstak på kr 2 460,- per år. (2021 reff. HELFO)

TESTER

Før kursstart tar du diverse tester for å måle endringene underveis:
• kondisjonstest
• styrketest
• kroppsanalyse

FELLESTRENING

Hver tirsdag mellom klokken 07.30 og 09.00. Veiing og rapport på kost. Det vil bli mulighet for å kjøpe egne timer hos vår ernæringsfysiolog og vår idrettsbiolog for utvidet trening og testing. Det vil også bli gitt ut tilbud på undervisningsdager og egne gruppetreninger tilpasset deg som er overvektig.

PÅMELDING (movon.no/booking)

Vil du vite mer om livsstilsprogrammet?
Kontakt oss, eller bestill en 30 minutters samtale med Tord Moen for kartlegging og testing.