Hopp til innholdet

Manuellterapi

Book privat manuellterapitime
For deg som har helseforsikring eller ønsker kortere ventetid og økt tilgjengelighet

Book offentlig manuellterapitime
Offentlige egenandelsatser, men lenger ventetid

Hva er spesielt for manuellterapeuter?

Hos en manuellterapeut så møter en du en fysioterapeut som har dedikert 2 år til videreutdanning fra fysioterapeut for å bli enda mer kynding til å hjelpe deg med dine plager! Du kan gjerne kalle oss spesialister i skader og plager i muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapeuter har ekstra universitetsutdanning i å undersøke og behandle plager og smerter i bevegelsesapparatet, og har muligheten til å henvise til røntgen, MR, CT og andre undersøkelser som er nødvendige for å stille riktige diagnose og velge riktig behandling for dine plager.

Ved behov kan manuellterapeuten sykemelde deg i inntil 3 måneder for plager i muskel- og skjelettapparatet, noe som kan være nødvendig for å komme videre mot de målene du har satt deg for fremtiden.

Ved langvarig sykemelding vil manuellterapeuten kunne delta i dialog med NAV, arbeidsgivere, fastleger og andre som er involvert i din sykdomsprosess. Vår jobb er å sørge for at din helse er satt i høysetet, og vi vil stå på for at du får best mulig oppfølging i det som ofte er en vanskelig tid som sykemeldt.

I behandlingen vil vi bruke alle midler som du og vi sammen tenker vil hjelpe deg videre mot dine mål. Vi bruker en rekke forskjellige behandlingsmetoder for å lindre smerte og øke funksjon, blant annet bruker vi manipulasjonsgrep på lik linje med kiropraktorer når det er hensiktsmessig for å lindre smerter og hjelpe deg videre i din vei mot målet.

Book privat manuellterapitime
For deg som har helseforsikring eller ønsker kortere ventetid og økt tilgjengelighet

Book offentlig manuellterapitime
Offentlige egenandelsatser, men lenger ventetid