Hopp til innholdet

Manuellterapi

Book privat manuellterapitime
For deg som har helseforsikring eller ønsker kortere ventetid og økt tilgjengelighet

Book offentlig manuellterapitime
Offentlige egenandelsatser, men lenger ventetid

Hva er spesielt for manuellterapeuter?

Som alle andre fysioterapeuter kan manuellterapeuter undersøke og behandle pasienter uten henvisning fra lege. Fysioterapeuter som kan kalle seg manuellterapeuter, har også – i tillegg til sin masterutdanning – bestått kurseksamen i radiologi og differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser, og de har særskilt trygdefaglig opplæring.

Manuellterapeutene har dessuten spesielle rettigheter.

De kan:

  • Henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten.
  • Henvise pasienter til radiologiske undersøkelser.
  • Sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/-sykdommer i inntil 12 uker. Ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt «dialogmøte» sammen med arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med dialogmøtet er å komme fram til tiltak som tilrettelegger for at den sykemeldte kan være på jobb når det er medisinsk forsvarlig.

Manuellterapeuter arbeider som selvstendig næringsdrivende, på sykehus, på rehabiliteringssentre, ved trygdemedisinske poliklinikker, i kommunehelsetjenesten og innen forskning og fagutvikling. Manuellterapeuter er også sentrale helseaktører i støtteapparatet til så vel lokale idrettslag som nasjonale landslag.

Hva gjør en manuellterapeut?

Manuellterapeuter er spesialister på skade og sykdom i muskel- og skjelettsystemet. De undersøker og vurderer bevegelsesapparatets (for eksempel forskjellige ledds) nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke på bevegelighet, funksjon og smerte. Ved behov henviser manuellterapeuter pasientene videre til bildeutredning (røntgen, MRI, CT m.m.) eller til annen spesialist. Etter undersøkelsen vil manuellterapeuten kunne gi informasjon om diagnose, årsak til smerter og funksjonssvikt og prognose. Manuellterapeuter benytter vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder for å lindre smerter, gjenopprette normal funksjon eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Eksempler på slike metoder er leddmobilisering og manipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, massasje, muskeltøyninger og nervemobilisering. I tillegg vil manuellterapeuten kunne veilede og styre rehabiliteringen etter skader og undervise i mestringsstrategier/kognitiv terapi ved kroniske smerter og sykdom. Manuellterapeuten foretar sin vurdering med en grunnleggende forståelse for at feilfunksjoner i muskelskjelettsystemet også kan skyldes psykologiske og sosiale forhold. Gjennom behandlingsperioden vil du som pasient få informasjon om og hjelp til å trene opp og forbedre en redusert funksjonsevne i tillegg til å forebygge tilbakefall. Du vil også få veiledning om hvordan du skal forholde deg til dine plager.

Effekten av manuellterapi

Behandlingsmetodene som manuellterapeuter bruker er veldokumenterte, og har god effekt mot en rekke lidelser og plager i muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter tar også stadig i bruk nye metoder som gjennom forskning viser seg å være effektive. Forskningsrapporter viser at det er svært liten risiko for komplikasjoner knyttet til manipulasjon av nakke og rygg.

Hvem er det manuellterapeutene behandler?

Manuellterapeuter behandler pasienter med plager og nedsatt funksjon i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Eksempler er: - nedsatt funksjon og smerter i og fra hode, kjeve, nakke og rygg. - nedsatt funksjon og smerter i og fra bekkenet. - nedsatt funksjon og smerter i og fra ledd, sener, muskler og nerver i armer og bein etter slitasje eller skade. Manuellterapeuter behandler også pasienter som trenger rehabilitering etter skader (for eksempel idrettsskader) og operasjoner.

Du trenger ikke henvisning

Med unntak av ridefysioterapi trenger du ikke henvisning til fysioterapi for å få dekt utgifter til fysioterapibehandling. Når du går til en fysioterapeut/manuellterapeut som har avtale med kommunen, betaler du bare en offentlig fastsatt egenandel. Overstiger egenandelene et fastsatt beløp, får du frikort for resten av året. For barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er behandlingen gratis.

Du trenger heller ikke henvisning om du velger å gå til en fysioterapeut/manuellterapeut uten avtale med kommunen. Disse behandlerne bestemmer sine honorarer selv, de vil derfor variere, og du må betale hele honoraret selv. Egenandeler og frikort gjelder ikke.

For å finne ut om fysioterapeuten/manuellterapeuten har driftsavtale, kan du spørre vedkommende direkte, kontakte kommunen, eller spørre Helfo.

Book privat manuellterapitime
For deg som har helseforsikring eller ønsker kortere ventetid og økt tilgjengelighet

Book offentlig manuellterapitime
Offentlige egenandelsatser, men lenger ventetid